مجموعه بین المللی امیران جابز

مهاجرت از دیرباز راهکاری برای تغییر و رسیدن به ایده آل هاست اما چگونه و از چه راه و با چه هزینه متاسفانه در سالیان اخیر برخی افراد و سودجویان با توسل به وعده های فریبنده و دروغین و با هزینه های گزاف اقدام به تبلیغات در این حوزه می نمایند.

لذا در مجموعه هلدینگ امیران برآن شدیم با استفاده از ارتباطات و توانایی ها مجموعه ای جهت ارائه خدمات مهاجرتی از قبیل تحصیلی ، ازدواج ، اقامت دائم و اقامت موقت را ارائه دهیم . رویکرد مجموعه براساس پایین ترین هزینه و بهترین راه برای متقاضی می باشد.

اصولا هر فرد می تواند 80% مسیر مهاجرت خود را شخصا طی کرده و نیازی به صرف هزینه و سپردن امور به مجموعه های مهاجرتی نیست، رویکرد مجموعه امیران جابز وابسته به هلدینگ امیران همانا واگذاری و انجام امور توسط متقاضی و کاهش هزینه های فرد می باشد.

مجموعه امیران بر آن است تا با ارائه خدمات ویژه ، بستری امن و اسوده را جهت همیاری فعالان اقتصادی شایسته و توانای ایران زمین ، از دل همه تحریم ها فراهم سازد .