۲۲
مرداد

گزارش پرونده های نیمه مرداد

با سلام
دوستان و همراهان مجموعه امیران با شماره پرونده های ذیل ، لطفا جهت دریافت پاسپورت و ویزاهای خود با هماهنگي قبلي( تلفني) حد اكثر ظرف يك هفته به دفتر مرکزی ما مراجعه فرمایید ؛
توجه : دوستانی که در مجموعه امیران جابز از نیمه مرداد تشکیل پرونده داده اند در این لیست خواهند بود ليست متقاضيان شهریور ماه متعاقبا اعلام خواهد شد.

شماره پرونده :

۹۷۸۰۹۰
۹۷۲۱۹۰
۹۷۵۲۱۲
۹۷۰۰۶۵
۹۷۱۹۵۲
۹۷۳۳۷۳
۹۷۶۵۱۰
۹۷۱۰۰۶
۹۷۸۶۳۶
۹۷۴۱۹۳
۹۷۱۳۲۱
۹۷۵۴۰۸
۹۷۳۱۲۸
۹۷۶۷۱۷
۹۷۳۹۵۵
۹۷۶۴۲۲
۹۷۴۰۴۰
۹۷۷۶۴۰
۹۷۷۷۳۴
۹۷۷۰۵۶
۹۷۱۵۱۸
۹۷۰۷۶۴
۹۷۸۹۰۴

دوستانی که ویزای آنها صادر شده میتوانند در صورت تمایل تقاضا داده و در گروه مربوطه عضو بشوند تا با سایر افراد در مورد مسائل همچون تهیه منزل و … مشورت نمایند .