۲۱
مرداد

بورسیه‌ تحصیلی دانشگاه پزشکی وین (اتریش)

🎓بورسیه‌ تحصیلی دانشگاه پزشکی وین (اتریش) توسط شرکت هلدینگ امیران
🔖 مقطع تحصیلی: دکتری
☘️ جزء دانشگاههای گروه ب (خوب) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران (✅ مورد تائید وزارت علوم)
📋 رشته های تحصیلی 👇
🔸بیوتکنولوژی
🔸مهندسی_پزشکی
🔸زیست_شناسی
و رشته های مرتبط

🌱 شرایط_بورسیه:
شهریه ندارد (رایگان)+ حقوق ماهیانه
⚡️ مدارک_ثبت_نام:
نامه_انگیزش، رزومه، خلاصه_پایان_نامه (ارشد)، ، نامه_عدم_منع_تحصیل توصیه_نامه (آکادمیک) ۲ مورد

شدت رقابت برای بورسیه: متوسط به بالا
مهلت : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
✏️✏️✏️✏️
🎓بورسیه‌ تحصیلی دانشگاه فنی_وین (اتریش)
🔖 مقطع تحصیلی: دکتری
☘️ جزء دانشگاههای گروه الف (ممتاز) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران (✅ مورد تائید وزارت علوم)
📋 رشته های تحصیلی 👇
🔸فیزیک

🌱 شرایط_بورسیه:
تحصیل رایگان+ حقوق ماهیانه
⚡️ مدارک_ثبت_نام:
پروپوزال_تحقیقاتی solid state physics رزومه، نامه_انگیزش، نامه_عدم_منع_تحصیل، توصیه_نامه آکادمیک (۲ مورد)

شدت رقابت برای بورسیه: متوسط

مهلت : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰