۲۰
مرداد

گزارش پرونده های نیمه تيرماه

سلام
دوستان و همراهان مجموعه امیران جابز با شماره پرونده های ذیل ، لطفا جهت دریافت پاسپورت و ویزاهای خود با هماهنگي قبلي( تلفني) حد اكثر ظرف يك هفته به دفتر مرکزی ما مراجعه فرمایید ؛
توجه : دوستانی که از نیمه تيرماه در مجموعه امیران جابز تشکیل پرونده داده اند در این لیست خواهند بود ليست متقاضيان مرداد متعاقبا اعلام خواهد شد.

شماره پرونده :

۹۷۲۵۶۴
۹۷۴۳۱۰
۹۷۶۹۸۳
۹۷۳۳۵۱
۹۷۷۷۵۴
۹۷۲۹۰۶
۹۷۴۳۳۷
۹۷۹۷۰۱
۹۷۳۳۷۲
۹۷۰۰۶۲
۹۷۵۵۴۷
۹۷۱۱۸۵
۹۷۴۰۶۵
۹۷۳۶۴۰
۹۷۴۵۲۶