۰۴
مرداد

گزارش پرونده های نیمه شهریور ماه

با سلام
دوستان و همراهان مجموعه امیران با شماره پرونده های ذیل ، لطفا جهت دریافت پاسپورت و ویزاهای خود با هماهنگي قبلي( تلفني) حد اكثر ظرف يك هفته به دفتر مرکزی ما مراجعه فرمایید ؛
توجه : دوستانی که از نیمه شهریور ماه در مجموعه امیران تشکیل پرونده داده اند در این لیست خواهند بود ليست متقاضيان مهر ماه متعاقبا اعلام خواهد شد.

شماره پرونده :

۹۷۰۰۰۶
۹۷۰۰۰۷
۹۷۵۶۹۰
۹۷۱۱۲۰
۹۷۱۱۲۳
۹۷۰۹۰۵
۹۷۷۷۶۱
۹۷۳۱۷۶
۹۷۹۰۹۰
۹۷۳۱۷۵
۹۷۵۵۶۲
۹۷۰۹۹۱
۹۷۵۲۸۵
۹۷۷۵۱۱
۹۷۶۳۳۲
۹۷۳۱۳۱
۹۷۷۳۰۱
۹۷۷۷۰۷
۹۷۸۶۴۸
۹۷۵۵۸۶
۹۷۵۱۳۱
۹۷۲۵۲۵