• تلفن: ۹۸۳۱۳۶۶۲۸۱۹۹+
  • ایمیل: info@amiranholdingco.com

مجموعه هلدینگ امیران

 

مجموعه هلدینگ امیران در سال 1395 و با تلفیق مدیریتی چند شرکت تجاری و خدماتی موجودیت یافت.

این شرکت با دارا بودن دفاتر رسمی در چند کشور از جمله ایتالیا ، کانادا ، گرجستان ، حوزه خلیج همیشه فارس (عمان و قطر) به فعالیت های مختلفی از جمله صادرات و بازرگانی کالاها و محصولات هنری و صنایع دستی توسط مجموعه (ihcgi) ، امور مهاجرتی ویژه ایرانیان توسط مجموعه (amiranjobs) و… می پردازد.

از جمله مهمترین اهداف مجموعه می توان به مصوبه هیئت مدیره هلدینگ مبنی بر تخصص درصدی از سود جهت توانمندسازی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ایرانی اشاره کرد.