مجموعه هلدینگ امیران

 

مجموعه هلدینگ امیران در سال 1395 و با تلفیق مدیریتی چند شرکت تجاری و خدماتی موجودیت یافت.

این شرکت با دارا بودن دفاتر رسمی در چند کشور از جمله ایتالیا ، کانادا ، گرجستان ، حوزه خلیج همیشه فارس (عمان و قطر) به فعالیت های مختلفی از جمله صادرات و بازرگانی کالاها و محصولات هنری و صنایع دستی توسط مجموعه (ihcgi) ، امور مهاجرتی ویژه ایرانیان توسط مجموعه (amiranjobs) و… می پردازد.

از جمله مهمترین اهداف مجموعه می توان به مصوبه هیئت مدیره هلدینگ مبنی بر تخصص درصدی از سود جهت توانمندسازی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ایرانی اشاره کرد.